O nas

Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem, a cały wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe zgodnie
z zapisami w statucie.
 
Intencją Fundacji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów pomiędzy sektorami naukowym i biznesowym. Filarami platformy współpracy będą centrum wpierania naukowca oraz centrum wpierania przedsiębiorcy.

W ramach centrum wpierania naukowca, otrzyma on pomoc w budowania dorobku naukowego, aplikowaniu o środki na działalność badawczo-rozwojową, ochronie własności intelektualnej, komercjalizacji wynalazków, które to działania docelowo prowadzić mają do umożliwienia mu wykorzystania dorobku naukowego w biznesie. W ramach centrum wpierania przedsiębiorcy, zainteresowany otrzyma pomoc w ocenie potencjału i potrzeb technologicznych oraz w pozyskaniu kadry mogącej przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe, a także wsparcie eksperckie w obszarze oceny pomysłu na inwestycje, a ostatecznie wsparcie w komercjalizacji wypracowanych innowacyjnych rozwiązań bazujących na specjalistycznej wiedzy ze świata nauki.

Instytucja aktywnie nawiązuje i realizuje współpracę z otoczeniem naukowym oraz gospodarczym.

Celami Fundacji są:
 
1) inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach dotyczących badań rozwoju i innowacji,
2) propagowanie i podwyższanie w społeczeństwie świadomości wykorzystania nowoczesnych technologii,
wspieranie przedsięwzięć biznesowych, w szczególności powstawania i rozwoju małych firm spin in, spin-off,
4) kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii - nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa,
5) wspieranie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przemysłem,
6) pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej,
7) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
8) wspieranie badań naukowych, w szczególności o charakterze aplikacyjnym.

Strona fundacji: http://www.fbri.pl/
 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności
W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym (COVID-19), praca biura wirtualnego będzie realizowana w całości zdalnie. Zamiast osobiście odbierać zgromadzoną w naszym biurze Państwa korespondencję można zlecić nam jej skanowanie, wysyłkę pocztą czy kurierem. Aby podpisać z nami umowę można również skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo i podpisać umowę używając podpisów elektronicznych lub EPUAP. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.